niedziela, 28 kwietnia 2013

ZaręczynyZasady i etykieta zaręczyn


Nie ma szczegółowych procedur określających przebieg całego tego wydarzenia, a zasady savoir vivre'u przede wszystkim informują tylko o tym jak powinniśmy elegancko przyjmować gości. To wystarczy, i nie trzeba się denerwować. Najważniejsze zadanie ma narzeczony, który powinien przy powitaniu wręczyć matce narzeczonej wiązankę kwiatów i obdarować (choć nie koniecznie) jakimś skromnym prezentem jej ojca (najlepiej jeśli to co tata lubi podpowie ukochanemu narzeczona, aby nie było gafy, i nie stracić w oczach przyszłego teścia dobrej opinii). 


Następnie przy wszystkich obecnych narzeczony oświadcza się i prosi oficjalnie o rękę wybranki, a kiedy jego słowa zostają przyjęte, to przyszły Pan Młody nakłada na serdeczny palec (czwarty) prawej ręki narzeczonej pierścionek zaręczynowy.


Mów do mnie mamo, a do mnie tato

Po tej uroczystej chwili wszyscy goście gratulują młodym. W tej sytuacji może nastąpić spontaniczna deklaracja rodziców typu: „a teraz możesz już mówić do mnie mamo, a do mnie tato”. I choć często rodzice narzeczonych nie znają się nawzajem, proponują sobie przejście na „ty” (propozycja powinna wyjść od osoby najstarszej wiekiem lub rangą). Zasady etykiety nakazują ojcu/lub opiekunowi narzeczonego wyrażenie zadowolenie z decyzji podjętej przez syna i jego wybrankę i wykonuje on podziękowanie za gościnę jej rodzicom.

Potem następuje rozmowa, jako komentarz do zaistniałej sytuacji. Pozwala to niektórym uspokoić się, ochłonąć, wyciszyć się lub dopiero co zaakceptować nową sytuację. Następnie goście proszą o przedstawienie przyszłych planów zamążpójścia, szczegóły co do terminu i przebiegu ślubu, wesela oraz plany na przyszłość. W tym momencie często ogłasza się wszystkim oficjalnie datę zawarcia małżeństwa. Często na takiej uroczystości rodziny przyszłych małżonków dopiero pierwszy raz się spotykają i poznają.
W konsekwencji takiej sytuacji pojawia się propozycja zaaranżowania następnego spotkania już w celu ustalenia i omówienia przebiegu ślubu, wesela oraz przyszłości młodych (często takie rozmowy dotyczą pieniędzy, mieszkania). 
Istotną częścią programu tej uroczystości jest posiłek, a dlaczego? Ponieważ jak wiadomo jedzenie łagodzi obyczaje.... pozwala to na „ocieplenie” atmosfery i wstępne lub ewentualne „wybadanie się” stron. Podczas posiłku podejmuje się bowiem klasyczne rozmowy towarzyskie, eleganckie i stosowne. A po zakończeniu, lub w momencie deseru albo po podaniu kawy czy herbaty, następuje ponowne zaproszenie na ślub i wesele i życzenia aby wszyscy obecni się na nim pojawili...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz